pridať stránku k obľúbenýmverzia pre tlačslovenskyenglish
 
 

Postup pri konaní vymáhanie pohľadávok

Postup pri konaní vo veci vymáhania pohľadávok je v nasledovných typoch:

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
Zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok
Riadenie pohľadávok
Odkupovanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Bezprostredne po uzavretí mandátnej zmluvy s klientom, po obdržaní plnomocenstva a príslušnej dokumentácie ohľadne spravovanej pohľadávky, iniciujeme sériu rokovaní s dlžníkom za účelom dosiahnutia čo najrýchlejšej a najoptimálnejšej úhrady dlžnej čiastky, ktorá je po lehote splatnosti.

V tejto fáze spravidla vyzývame dlžníka na zaplatenie. Po uplynutí lehoty na zaplatenie dlžnej sumy kontaktujeme dlžníka a konkrétne dohodneme s každým dlžníkom spôsob splatenia dlžnej sumy v čo najkratšom možnom čase. Dbáme pritom na to, aby klientovi nevznikali ďalšie pohľadávky voči týmto dlžníkom.

Pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok využívame naše vybudované call centrum, keď špeciálne vyškolení pracovníci kontaktujú dlžníkov telefonicky.

Počas celého procesu vymáhania pohľadávok využívame náš špeciálne vyvinutý software, ktorý bol zhotovený výlučne pre potreby našej spoločnosti a našich klientov. Samozrejmosťou je efektívna ochrana dát vložených do informačného systému. Osobitnú pozornosť venujeme ochrane osobných údajov, ktoré nám boli zverené našimi klientmi.

O celom procese klienta priebežne informujeme ( on-line, telefonicky alebo osobne ) a poskytujeme mu prehľad, v akom stave sa spravovanie a vymáhanie konkrétnej pohľadávky nachádza.
V rámci rokovaní o mimosúdnom vyrovnaní sa snažíme o skvalitnenie a zabezpečenie pohľadávky,
a to najmä zriadením záložného práva na majetok dlžníka, uznaním dlhu, prípadne dosiahnutím vystavenia zmenky. Bežným postupom je uzavretie dohody o uznaní záväzku a o splnení záväzku formou splátok.

Proces mimosúdneho vyrovnania spravidla trvá najviac 90 dní. Po uplynutí tejto lehoty je vo väčšine prípadov možné vypracovať hodnotiacu správu a odporučiť klientovi ďalší postup vo veci. Klient sa na základe hodnotiacej správy môže rozhodnúť, či s prihliadnutím na efektívnosť bude pokračovať v súdnom vymáhaní pohľadávky, alebo či od ďalších úkonov upustí.

 Prečo?

Možno ste sa po prvý krát obrátili na spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou
a vymáhaním pohľadávok a kladiete si otázky, či to zvládnete sami. Prečo využiť našu pomoc?


Vyplňte prosím formulár

Azda skúsenosť máte a nie je pre Vás príjemná. Aj my máme skúsenosti, avšak priaznivé s tou istou vecou: cez kontaktný formulár Vám dáme konkrétne riešenie.
 
         ● Profil spoločnosti      ● Ponuka služieb      ● Postup pri konaní      ● Poplatku v oblasti inkasa pohľadávok      ● Kontakty
© 2006 GORDIC CONSULTING, s.r.o. webdesign by studiolipowski.com